Mida rohkem ma mõtlen

Kirikus

Palvuse lõpus, õpetaja vaatab kantslist terava pilguga teiste hulgas istuvale Kallele otsa ja küsib teravalt:„Kalle, kes võttis korjanduskarbist raha ?!“ Kalle vastab: „ Ei ku[...]