Kolm värsket leitnanti

Pärast kõrgema sõjaväekooli lõpetamist saabuvad sõjaväeossa kolm värsket leitnanti.
Nad lähevad otsejoones komandöri juurde ja kannavad ette, igaüks eraldi:

“Sm. polkovnik, leitnant “selline ja selline” on saabunud sõjaväeossa teenistusse!”
Polkovnik: “Nii, kuna sellega on selge, siis soovin teilt teada kolme asja. Kuidas suhtute joomisse? Kuidas suhtute naistesse? Ja viimaks…kuidas suhtute teenistusse armees? Ettevalmistuseks annan teile 2 tundi!”
Kahe tunni pärast on leitnandid uuesti polkovniku kabinetis.
Esimene leitnant: “Ei joo, naist ei peta, teenida armees tahan!”
Polkovnik: “Lähed 3.roodu komandöriks, tubli!”
Teine leitnant: “Viina ikka vahel viskan, naist ei peta, teenida tahan!”
Polkovnik: “Teenistuskoht ladu, laoülemaks, tubli!”
Kolmas leitnant: “Sm. polkovnik, viinad ja tüdrukud on autos! Millised on edasised juhtnöörid?”
Polkovnik läheb laua juurde, võtab telefoni ja valib numbri: “Hallo, kallis, mul läheb täna kauem! Pean oma uuele asetäitjale sõjaväeosa tutvustama…”

Lisa oma kommentaar

 

Kolm nunna

Vaenlase sõdur kohtas kolme nunna. Sõdur hakkas otsekohe pükse maha ajama ja ütles, et käib nüüd kättemaksuks kõik nunnad üle. Kõige noorem nunn palus sõdurit, et too kõige vanem[...]

Džiip ja Volga

Venemaa. Tänaval kihutab uhke džiip, pidurdab järsult ja tagant põrutab sisse must Volga. Džiibist astub välja turske sell, jurakas kummiheebel käes, ja kukub sellega vihaselt Vo[...]

Sa unustasid ju raha!

Leitnant Lepp tõmbab vormi selga, patsutab voodis lebavale tibile tagumikule, lööb kulpi ja astub ukse poole. "Pea hoogu!" hõikab tibi pahaselt,"sa unustasid ju raha!" Leitnant t[...]