Kumb instinkt on tugevam – sugutung või näljatunne?

Tudeng kaitseb magistritööd teemal – “Kumb instinkt on tugevam – sugutung või näljatunne?”
“Nii, selleks viisin läbi eksperimendi. Paigutasin pimedasse ruumi isase kassi. Mõne aja pärast viisin ruumi toitu ja emase kassi. Kõuts kargas kohe kassi selga, siis sõi kõhu täis ja heitis magama. Järgmisel päeval sõi kõuts esmalt kõhu täis ja siis asus sugutungi rahuldama, peale seda heitis magama. Kolmandal päeval sõi kõuts kõhu täis ja heitis magama. Sellest järeldame, et nälja kustutamine on tähtsam.”
“Täpsustavad küsimused – kui tihti vahetati toitu?”
“Igapäevaselt.”
“Aga kassi???”

Lisa oma kommentaar