Oo, mulle meeldib suudelda, sest Anne Veski peseb hambaid Pomoriniga!