Märksõna: ader

Kolhoosi tuleb uus tööline, kes olevat juttude järgi Venemaa kõige kõvem keevitaja.
Antakse töö kätte, et vaja keevitada ära ader.
Keevitab ära ja poole päeva pärast ader tagasi, keevitab uuesti ära ja poole tunni pärast ader jälle tagasi. Kolhoosi töölisel läind närv mustaks ja küsinud:

“Mida sa seal Venemaal kurat keevitasid?!”
“Allveelaevu keevitasin, aga need ei tulnud kunagi tagasi…”

Kolhoosi tuleb uus keevitaja. Esimeseks tööks antakse talle adra parandemine
Keevitab siis adra kinni ja traktor läheb põllule. 30 mintsa pärast traktor katkise adraga tagasi.
Laseb siis adra uuest kinni ja traktor jälle 30 mintsa pärast põllult tagasi.
Peale kolmandat keevitust tuleb traktor juba 15 mintsa pärast tagasi, ning kõik on päris kurjad juba, et
mis keevtiaja sa sihuke oled, keevitada üldse ei oska.
Keevitaja siis kohe vabandama, et tema oskab keevitada küll, venemaal keevitas ta allveelaevu, ning ükski neist ei tulnud tagasi.