Märksõna: algklass

Lapsevanemad küsivad lastelt algklassides: “Mis hinde sa täna koolis said?”

Keskastmes küsivad: “Kas homseks anti palju õppida?”

Gümnaasiumis küsivad: “Kas sa täna koolis käisid…?”