Märksõna: all

 Pärast sõda hakkas Stalin ranget kohtumõistmist nõudma.
Vaja ikka teada, kas ja kuidas riigi alamad
ustavust üles näitavad.
Stalinlik kohus käivitus.
Võetakse üks mees ette.
“Kas magad oma või võõra 
naisega?” küsitakse mehelt.
“Võõraga, mul oma naist pole…”
“Selge! Võõra vara röövimise eest 
määratakse teile 10 aastat!”
Küsitakse järgmiselt: “Kas magad oma või võõra naisega?”
“Oma naisega.”

“All või peal?”
“All.”
“Ahhaa! Võimu ees lömitamise eest mõistetakse teile 10 aasta
t!”
Võetakse järgmine mees ette: “Kui magad naisega, kas oled all või peal?”
“Olen peal.”
“Ahhaa! Võimule mitteallumise eest saate 15 aastat!”
Võetakse järgmine: “Kas naisega magad? Kas oled all või peal?”
“Ma magan üksi. Mul pole oma ega võõrast naist.”
“Ahhaa! Selge! Seemnevilja varjamise eest saate 25 + 5!”