Märksõna: cotton

Üts vanamutt: “Maali, sa tiiät, ma käve sääl uuõn rõivapoodin!”

Tõnõ: “No ja sait sa vahtsõ undruku vai es saaq?”

Edimäne: “Es saa ma midägi. Ma kai, et illos undruk ja sõss püürä silti kah. Sääl kirotet, et 100% cotton. A ku ma taha pidole minnäq?!?”

Tõnõ jälq: “Kui kotton, sõss kotton ja pidole sälgä panda ei tohi!”