Märksõna: ebaloogiline

Eksam.
Üliõpilane ei tea kohe üldse midagi.
Professorile teeb asi juba nalja ja ta pakub kolme lisaküsimust.
Et kui üliõpilane need vastab, siis saab viie.
Aga ei kedagist, ei tule vastuseid…

Kuid siis teeb üliõpilane omakorda ettepaneku, et ta esitab professorile ise kolm küsimust.
Kui professor oskab vastata, siis jääb hindeks kaks.
Aga kui ei oska, tuleb üliõpilase hindeks viis.
Professor nõustub.
Küsimused on sellised:

1. Mis on seaduslik, aga ebaloogiline? 
2. Mis on loogiline,aga ebaseaduslik?
3. Ja mis on ebaseaduslik ja ebaloogiline?
Professor mõtleb pikalt.
Vastuseid pole, professor peab alla vanduma.
Ja kirjutabki hapu näoga matriklisse viie.
Ja küsib siis selgitust.
Üliõpilane: “Professor, teil on noor naine. See on seaduslik, aga ebaloogiline. Teie naisel on noor armuke. See on loogiline, aga ebaseaduslik. Aga see, et te sellele armukesele panite eksamihindeks viie…see on ebaseaduslik ja ebaloogiline…”