Märksõna: edutama

1. Hommikuti palun mulle tööd mitte anda, vaid oodata kella 17ni – ülesande kohekukkuv tähtaeg on alati värskendav väljakutse!
2. Kui midagi on tarvis kiiresti ära teha, siis jookse iga 10 minuti tagant minu juurde ja küsi, kuidas edeneb. See aitab alati!
3. Ära kunagi ütle, kuhu sa lähed. Kui keegi küsib, tekib alati hea võimalus oma loomingulisuse arendamiseks.
4. Kui mul on käed täis pabereid, raamatuid või tööriistu, ära kunagi ava mulle ust. Tasakaaluhäirete vastu on selline trenn väga oluline.
5. Kui tööülesandeid on rohkem kui 1, ära kunagi maini, milline neist on esmatähtis. Las ma arvan ise!
6. Tee kõik selleks, et võiksin töökohal võimalikult kaua viibida. Nagunii pole mul kusagile minna ja midagi muud teha.
7. Kui oled mu tööga rahul, hoia seda saladuses. Sellise info lekked võivad mu edutamist järsku takistada.
8. Kui sa pole mu tööga rahul, maini seda kõigile. Mulle meeldib, kui ma olen tähelepanu keskpunktis ja minust pidevalt räägitakse.
9. Kui töö nõuab erilisi juhiseid, ära kunagi anna neid kirjalikult. Parem veel, kui sa ei maini neid seni, kuni töö peaaegu valmis on.
10. Ära kunagi tutvusta mind oma ülemustele. Kui sa neist hiljem räägid, on mul hea võimalus oma deduktsioonivõimeid arendada.
11. Ole minuga kena ainult siis, kui mu tööst sõltub sinu edutamine.
12. Pühenda mind kõikidesse oma pisimuredesse. Kuna mul endal neid pole, on hea teada, et kellelgi teisel pole nii hästi läinud.