Märksõna: eestikeelne

Kinos käib film.
Kaks meeskangelast vestlevad:
“Ноw dо уоu dо?”
“Тhаt’s аll right.”
Peale loetakse eestikeelne tõlge:
“Kuidas sa seda teed?”
“Kogu aeg parema käega!”