Märksõna: haaldama

Esimene koolipäev pärast koolivaheaega ühes saksa koolis.
Õpetaja kontrollib õpilaste kohalolekut.

„Mustafa El Ekh Zerl…“
„Siin!“
„Achmed El Cabul…“
„Siin.“
„Kadir Sei Ohimi…“
„Siin!“
„Mia Cha Elma Ier…“
Vaikus.
„Küsin veel kord: Mia Cha Elma Ier!“
Viimases reas istuv poiss tõuseb aeglaselt püsti ja ütleb: „See olen tõenäoliselt mina, aga mu nime hääldatakse Michael Maier!“