Märksõna: hageja

Kohtunik: “Oma kaebuses väidate te, et kohtualune ütles teie kohta loll. Ma küsin nüüd teilt: kas see vastab tõele?”

Hageja: “Jah, härra kohtunik!”

Kohtunik: “Kui see tõele vastab, mille üle te siis kaebate…?”