Märksõna: havitaja

Ühe liitlasvägede lennuväe staapi siseneb major:

“Seltsimees kindral, veel üks hävitaja on amortiseerunud! Tarvis oleks maha kanda.”

“Ja mis riiki me ta siis maha kanname?” ümiseb kindral mõtlikult.