Märksõna: hindama

Talumees jalutab koos pojaga laadal.
Lehmadest möödudes katsub isa neid seljast, külgedelt ja kõhu alt ning silmitseb hindavalt.

“Isa, miks sa nii teed?” küsib poeg.
“Tead, pojake, enne kui lehma osta, tuleb selgeks teha, kas ta on ikka korralik ja ega tal tõbesid küljes pole.”
Paari päeva pärast teatab poeg:
“Isa, emast oleme vist varsti ilma….”
“Miks sa nii arvad?”
“Mulle tundub, et naabrimees tahab ta ära osta………”