Märksõna: instinkt

Tudeng kaitseb magistritööd teemal – “Kumb instinkt on tugevam – sugutung või näljatunne?”
“Nii, selleks viisin läbi eksperimendi. Paigutasin pimedasse ruumi isase kassi. Mõne aja pärast viisin ruumi toitu ja emase kassi. Kõuts kargas kohe kassi selga, siis sõi kõhu täis ja heitis magama. Järgmisel päeval sõi kõuts esmalt kõhu täis ja siis asus sugutungi rahuldama, peale seda heitis magama. Kolmandal päeval sõi kõuts kõhu täis ja heitis magama. Sellest järeldame, et nälja kustutamine on tähtsam.”
“Täpsustavad küsimused – kui tihti vahetati toitu?”
“Igapäevaselt.”
“Aga kassi???”

Bioloog kaitseb magistritööd teemal “Milline instinkt on tugevaim?” ja räägib oma eksperimendist:
“Pimedasse tuppa lasti isane kass.
Siis pandi sinna tuppa toitu ja emane kass.
Algul tegeles isane kass kõigepealt emasega, siis sõi toidu ära ja heitis magama.
Mõne aja pärast sõi isane kõigepealt ära toidu, siis tegeles emasega ja siis heitis magama.
Veel hiljem sõi isane toidu ära, heitis siis magama ega tegelenud emasega enam üldse.”
“Kas toitu vahetasite? Ja kui sageli?” küsib oponent.
“Vahetasime! Iga päev.”
“Aga kas emakassi ka vahetasite…?”