Märksõna: internaat

Kooli direktor selgitab poistele, kes elavad internaadis:
“Vaadake, et ma teid ei taba tüdrukute magamistubades! Kui kellegi avastan, tuleb sel maksta trahvi! Kelle taban esimest korda, maksab 10 eurot, kelle teist korda, maksab 20 eurot. Kes jääb vahele kolmadant korda, peab maksma 40 eurot!”
Selle peale küsib üks õpilane: “Kui palju maksab aastane abonement?”