Märksõna: isik

Sirje ja Ain on elanud koos juba 35 aastat.
Ühel õhtul teatab Ain Sirjele:
“Kas tead, Sirje, et meie võime oma kooselulepingu kehtetuks tunnistada!”
“Ei tea miks?!” imestab Sirje.
“Sest kooseluseaduse §4 p.4 kohaselt tunnistatakse kooseluleping kehtetuks, kui vähemalt ühel kooselulepingut sõlmida soovival isikul oli kooselulepingu sõlmimise ajal vaimutegevuse ajutine häire või ta oli muul põhjusel otsustusvõimetu!”

Tänane küsimus “Seitsmestes uudistes:”
“Kas olete eluga Eestis rahul?”
Kui Jah, siis helistage 13011.
Kui Ei, siis helistage 13013.
Helistasin 13013.
“Tere, KAPO automaatsalvestaja kuuleb! Täname teid helistamast, teie number on salvestatud, aadress ja isik tuvastatud!”