Märksõna: tunnistaja

Korruptsioonisüüdistuse protsessil ründab hageja advokaat tunnistajat:
“Kas on tõsi, et te võtsite 5000 dollarit altkäemaksu, et see asi summutada?”
Tunnistaja vahib aknast välja, nagu ei kuulekski ta küsimust.
“Kas te võtsite 5000 dollarit altkäemaksu, et see asi summutada?” kordab advokaat.
Tunnistaja vaikib.
“Vastake küsimusele!” sekkub lõpuks kohtunik.
“Oh, härra kohtunik,” võpatab tunnistaja, “ma mõtlesin, et ta räägib teiega…”