E, 30.01.2023

Anekdoot: püüdis kord õpetaja kalakese kinni

meeldib.postimees.ee
Anekdoot: püüdis kord õpetaja kalakese kinni
Facebook Messenger Twitter Whatsapp
Comments
Foto: Shutterstock

Püüdis kord õpetaja kalakese kinni.

Selgus aga, et kalake oli kuldne. Ja hakkas kuldkala paluma: „Lase mind lahti! Täidan iga su soovi!!!“

Pikemalt mõtlemata ütles õpetaja talle: „Käi läbi kooli territoorium ja korja kokku kõik puulehed, mis sa leiad; koosta õppetöö ja klassiväliste ürituste töökavad; kogu kokku kõik vajalikud avaldused koos lastevanemate allkirjadega, täida ära klassipäevikud, koosta klassi iseloomustus ja erivajadustega laste iseloomustused ning individuaalsed töökavad; koosta kasvatustöö plaan; vii läbi kõigi laste monitooring ning planeeri ja vii läbi kõik turvalisust tagavad ennetavad tegevused; mõtle läbi, kuidas tagada iga õpilase individuaalne areng, et kindlustada tema edukus, samuti nende eakohane, arengule vastav ja individuaalseid eripärasid arvestav täiendav õppetegevus. See kõik tuleks ära teha septembri esimeses pooles. Hoia silm peal erialasel ja üldpedagoogilisel kirjandusel ja ajakirjandusel, samuti pea silm peal oma blogil ja lehel portaalis, täienda neid regulaarselt. Ja ära unusta iga tund kvaliteetselt ette valmistada. Osale aktiivselt kooli õppekava, kooli arengukava ja ainesektsiooni töögruppides. Lisaks muidugi enesetäienduskursused, innovaatilised tehnoloogiad, uurimistööd, projektid ja konkursid, kogemuste vahetus, avatud tunnid ja ülekoolilised üritused, ainenädalad, integratsioon teiste õppeainetega, koostööd piirkonna koolidega, laupäevakud, laste hammaste kontroll ja vaktsineerimised. Ja ära unusta läbi töötada riiklik õppekava – seda on jälle muudetud!"

Ja vastas kalake pikemalt mõtlemata: „Hakka parem praadima …“

Märksõnad
Tagasi üles