Foto: Pixabay

Kerjus istub tänaval, kaks kaabut jalge ees.

Mööduja imestab:

"Eelmisel nädalal oli teil ainult üks kaabu, miks nüüd kaks?!"

"Ma avasin filiaali!" vastab kerjus.